+48 669 847 714
 biuro@happyplacezabaw.pl
  Dys, ul. Ogrodowa 31, 21-003 Ciecierzyn
  Nowy katalog
Happy Place Zabaw Happy Place Zabaw
zamówienia
Happy Place Zabaw    Zamówienia

Zamówienia

Zamówienia przyjmujemy pod adresem biuro@happyplacezabaw.pl lub przez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.happyplacezabaw.pl

Do zamówienia mailowego wymagane są następujące informacje :

 • numer katalogowy urządzenia
 • rodzaj siedzisk w przypadku huśtawek wahadłowych
 • dane zamawiającego,
 • dane płatnika.
 • numer kontaktowy
 • dane o dostępnie do wody i piasku,
 • dokładne miejsce
 • rodzaj podłoża na jakiej ma być zamontowane urządzenie
 • przeszkody terenowe jak latarnie, drzewa,gruz,linia energetyczna
 • odległość od budynków, parkingu, wiat śmietnikowych


Osa – Otwarte Strefy Aktywności
Program będzie realizowany w latach 2018-2019

W wyniku dofinansowania z MSiT na terenie całego kraju, tylko w ramach tego projektu, może powstać nawet 3 000 ogólnodostępnych obiektów dla całych rodzin Rusza rządowy program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Na nowy program, po raz pierwszy dedykowany w całości rozwojowi małej infrastruktury w Polsce, Ministerstwo Sportu i Turystki w ciągu dwóch lat przeznaczy 100 mln zł. W wyniku dofinansowania z MSiT na terenie całego kraju, tylko w ramach tego projektu, może powstać nawet 3 000 ogólnodostępnych obiektów dla całych rodzin. W 2018 roku budżet na rozwój infrastruktury sportowej, w ramach wszystkich programów ministerstwa, będzie rekordowo wysoki i wyniesie ponad pół miliarda złotych – 516,1 mln zł!

Sport, rekreacja i odpoczynek w każdym wieku

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład których wejdą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Strefy mają sprzyjać integracji społecznej poprzez wspólne podejmowanie aktywności fizycznej i być skierowane do różnych grup wiekowych. Obiekty zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie, zaprojektowane z dbałością o integracyjny charakter przestrzeni, mają szansę być miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, rodzin oraz osób starszych.

Dwa warianty Otwartych Stref Aktywności

Według badań, przeprowadzonych na zlecenie MSiT, wielofunkcyjne strefy aktywności znajdują się w czołówce najbardziej pożądanych obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. OSA to odpowiedź na to zapotrzebowanie. W ramach programu będzie można otrzymać dofinansowanie na budowę stref w dwóch wariantach:

Wariant podstawowy:

 • Siłownia plenerowa
 • Strefa relaksu

Szacowana wycena obiektu to 50 tys. zł
Wysokość dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: do 50%wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł; lub do 70% wydatków kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 35 tys. zł w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w najmniej zamożnych gminach.

Wariant rozszerzony:

 • Siłownia plenerowa
 • Strefa relaksu
 • Sprawnościowy plac zabaw
 • Ogrodzenie terenu wraz z zagospodarowaniem zieleni

Szacunkowa wycena obiektu to 100 tys. zł

Wysokość dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: do 50% wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 50 tys. zł; lub do 70% wydatków kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 70 tys. zł w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w najmniej zamożnych gminach.

O dofinansowanie z rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA) mogą uzyskać jednostki samorządu terytorialnego, podmioty posiadające osobowość prawną, np. stowarzyszenia, fundacje czy spółdzielnie mieszkaniowe. Przystąpienie do programu będzie miało uproszczoną procedurę, m.in.: jedna gmina – jeden wniosek – wiele stref. Start naboru wniosków do programu planowany jest na styczeń 2018 roku.

Skontaktuj się z Happy i uzyskaj więcej informacji o projekcie
669 847 714
biuro@happyplacezabaw.pl

Dostawa i montaż placów zabaw

Składając zamówienie, podaj:

 • rodzaj zamawianych urządzeń,
 • warunki dojazdu do miejsca przeznaczenia,
 • wymiary placu
 • ukształtowanie terenu
 • typ gruntu


Sprzęty montujemy na gruncie uprzątniętym i wolnym od:

 • instalacji np. elektrycznej, gazowej, wodociągowej (infrastruktury naziemnej i podziemnej)
 • obiektów utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe postawienie konstrukcji, np. drzew, ławek, koszy na śmieci, pozostałości innych urządzeń, resztek fundamentów itp.
 • odległość od budynków, wiat śmietnikowych, parkingów
 • dystans od innych zabawek


Urządzeń nie stawiamy:

 • na nawierzchniach betonowych i asfaltowych,( chyba, że pod nawierzchnię )
 • na pozostałościach po fundamentach,
 • na kostce brukowej.


Serwisy i przeglądy

Norma PN-EN 1176-1:2017-12 i 7:2017-12 mówi o trzech rodzajach przeglądów, którym powinien być poddawany każdy plac zabaw:
oględziny okresowe (co 1 – 7 dni),
sprawdzenie funkcjonalne (co 1 – 3 miesiące),
kontrola coroczna główna.

Oględziny okresowe umożliwiają ujawnienie oczywistych zagrożeń mogących być wynikiem wandalizmu, zużycia lub warunków pogodowych. Takie zagrożenie mogą przykładowo stwarzać połamane części lub potłuczone butelki. Przedmiotem jest kontrola poziomu i czystości nawierzchni, ostre krawędzie, brak elementów konstrukcyjnych, nadmierne zużycie, kompletność i zwartość konstrukcji.
Sprawdzenie funkcjonalne jest bardziej szczegółowe mające na celu przetestowanie funkcjonalności i stabilności sprzętu, głównie jego stanu.
Kontrola coroczna główna ma ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia, stan fundamentów, nawierzchni. Należy dokonać oceny wpływu warunków atmosferycznych, wychwycić ślady rozkładu lub korozji, a także dać obraz zmiany w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonanych napraw – z tego powodu osoby wykonujące kontrole podstawowe powinny posiadać podstawową wiedzę z zakresu wymogów Normy PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-7:2017-12. Coroczna kontrola może wymagać odkopywania lub wymontowania różnych części.

Serwisujemy tylko urządzenia wyprodukowane pod marką Happy sprzętów konkurencji tym bardziej na gwarancji nie naprawiamy.

Koszt przeglądu placu zabaw ustalany jest indywidualnie poprzez wysłanie do nas na adres email z prośbą o wycenę.

 
Nasi partnerzy