biuro@happyplacezabaw.pl +48 669847714 Dys, ul. Ogrodowa 31, 21-003 Ciecierzyn, woj. lubelskie

polityka prywatności

Polityka Prywatności RODO

Zasady przetwarzania danych osobowych pomiędzy Administratorem i klientem/zamawiającym zwanym dalej stronami.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
I. Dział
Przetwarzanie danych- Informacja w zakresie podstawowym
1) Administrator przetwarza dane osobowe w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zadań związanych z realizacją zapytań , ofert i zamówień oraz informacji o produktach oferowanych na rynek w ramach prowadzonej działalności.
2) Administrator może przetwarzać powierzone dane osobowe w zakresie wymienionym w pkt. 1 oraz w zakresie przekazywania danych organom administracji publicznej zgodnie z przepisami prawa
3) Dane w zakresie zamówień, umów, ofert itp. będą archiwizowane zgodnie z przepisami prawa i przechowywane w bazie administratora na nośnikach elektronicznych przez okres stosowny do wymogów przechowywania dokumentów
4) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Happy s.c. R.Kołacki, Ł.Cyran, A.Czyran ul. Ogrodowa 31 
21-003 Ciecierzyn.
5) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Radosław Kołacki biuro@happyplacezabaw.pl.
II. Dział
Przetwarzanie danych w zakresie dobrowolnym . Klauzula zgody dla bazy marketingowej
1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
3) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
4) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych
5) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie do subskrypcji a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie materiałów promocyjnych tj. katalogów, ulotek informacyjnych, ofert handlowych itp.
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w subskrypcji newslettera, otrzymywania katalogów, ulotek informacyjnych, czy ofert marketingowych. Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych stosownie do postanowień działu II tj. subskrypcji newslettera, otrzymywania katalogów, ulotek informacyjnych, ofert handlowych czy ofert marketingowych.