logo logo
+48 669 847 714
biuro@happyplacezabaw.pl
Dys, ul. Ogrodowa 31, 21-003 Ciecierzyn
  Nowy katalog logo

Polityka prywatności
Happy Place Zabaw    Polityka prywatności
Polityka Prywatności RODO

Zasady przetwarzania danych osobowych pomiędzy Administratorem i klientem/zamawiającym zwanym dalej stronami.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:


I. Dział


Przetwarzanie danych- Informacja w zakresie podstawowym:

1) Administrator przetwarza dane osobowe w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zadań związanych z realizacją zapytań , ofert i zamówień oraz informacji o produktach oferowanych na rynek w ramach prowadzonej działalności.
2) Administrator może przetwarzać powierzone dane osobowe w zakresie wymienionym w pkt. 1 oraz w zakresie przekazywania danych organom administracji publicznej zgodnie z przepisami prawa
3) Dane w zakresie zamówień, umów, ofert itp. będą archiwizowane zgodnie z przepisami prawa i przechowywane w bazie administratora na nośnikach elektronicznych przez okres stosowny do wymogów przechowywania dokumentów
4) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Happy s.c. R.Kołacki, Ł.Cyran, A.Czyran ul. Ogrodowa 31
21-003 Ciecierzyn.
5) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Radosław Kołacki biuro@happyplacezabaw.pl.


II. Dział


Przetwarzanie danych w zakresie dobrowolnym . Klauzula zgody dla bazy marketingowej:

1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
3) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
4) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych
5) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie do subskrypcji a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie materiałów promocyjnych tj. katalogów, ulotek informacyjnych, ofert handlowych itp.
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w subskrypcji newslettera, otrzymywania katalogów, ulotek informacyjnych, czy ofert marketingowych. Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych stosownie do postanowień działu II tj. subskrypcji newslettera, otrzymywania katalogów, ulotek informacyjnych, ofert handlowych czy ofert marketingowych.

 
Nasi partnerzy